Sleva na manželku (manžela) a podmínky pro její uplatnění za rok 2021

Vydáno: 16 minut čtení

Slevu na dani na manželku může uplatnit poplatník jak v rámci podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Jaké jsou podmínky pro uplatnění této slevy na dani za rok 2021? Na to si s využitím příkladů odpovíme v dalším textu.

Sleva na manželku (manžela) a podmínky pro její uplatnění za rok 2021
Ing.
Ivan
Macháček
 
Podmínky pro uplatnění slevy na manžela
Sleva na dani na manžela je vymezena v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů
(dále jen „ZDP“), a činí 24 840 Kč ročně.
Tato sleva se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, přičemž dle § 38l odst. 2 písm. a) ZDP poplatník nárok na zvýšenou slevu prokazuje buď průkazem ZTP/P, pokud je manžel jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P na základě § 35 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Manželem zákon rozumí jak manželku, tak manžela.
Dle znění § 21e odst. 3 ZDP se pro účely daní z příjmů
rozumí manželem také partner
podle zákona č. 115/2006 Sb., upravujícího registrované partnerství.
Slevu dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP však nelze uplatnit na přítelkyni nebo přítele bez uzavření manželství
mezi dvěma osobami odlišného pohlaví nebo bez uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví, i když tato osoba žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Slevu na manžela lze uplatnit při současném splnění dvou základních podmínek
:
manžel žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a