Zaměstnavatelé a zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát

Vydáno: 7 minut čtení

Na naplňování příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění se podílejí: a) hromadní plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé (platbami pojistného za sebe a za své zaměstnance); b) samoplátci, mezi které řadíme: –osoby samostatně výdělečně činné,–osoby bez zdanitelných příjmů; c) stát placením pojistného za tzv. státní pojištěnce. Podmínky placení pojistného (záloh na pojistné u OSVČ) jsou dány příslušnými ustanoveními zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Zaměstnavatelé a zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát
Ing.
Antonín
Daněk
 
Srovnání jednotlivých skupin plátců
Budeme-li problematiku naplňování příjmové stránky systému posuzovat i z prostého pohledu výše částek, které jednotlivé skupiny plátců hradí, pak lze také konstatovat, že tzv. „státní pojištěnci“ jsou skupinou pojištěnců, za které je do systému fakticky odváděno nejnižší pojistné. Na této skutečnosti nic nemění ani fakt, že se od června 2020 výrazně zvýšila platba státu za „státní pojištěnce“ (viz dále). Osoby bez zdanitelných příjmů platí v roce 2021 měsíčně 2 052 Kč, což je jako 13,5 % z mini