Novinky v legislativě

Vydáno: 4 minuty čtení
Novinky v legislativě
1. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
Dotčené předpisy: vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční (č. 454/2020 Sb.), vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí (č. 456/2020 Sb.), vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky (č.