Zdravotní pojištění v roce 2022

Vydáno: 16 minut čtení

Na počátku roku 2022 nabyly účinnosti zákony, které novelizují pravidla platná pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Detailněji se budeme věnovat zákonu č. 371/2021 Sb. , který bývá nazýván jako správní novela. Popíšeme i dopady zákona č. 286/2021 Sb. , kterým byl novelizován exekuční řád . Zmíníme i zkušenosti s prvním rokem fungování paušální daně. V neposlední řadě budou popsány i dopady změn cizineckých zákonů na zdravotní pojištění. Na úvod zařazujeme tradiční zvýšení parametrických částek.

Zdravotní pojištění v roce 2022
Mgr.
Tomáš
Červinka
 
Parametrické částky
V každém roce dochází k navýšení průměrné mzdy, která pro zdravotní pojištění určuje výši zálohy OSVČ. Obvykle se mění i minimální mzda a platba pojistného za pojištěnce, za které hradí pojistné stát.
 
Průměrná mzda
Pro rok 2022 vychází výše průměrné mzdy z nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Průměrná mzda je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu (36 119 Kč) a přepočítacího koeficientu (1,0773) a činí 38 911 Kč. Z této hodnoty se počítají minimální odvodové parametry pro OSVČ a vypočtená minimální záloha OSVČ se zvýšila z loňských 2 393 Kč na 2 627 Kč. S touto částkou počítá i výše měsíční paušální zálohy pro OSVČ v režimu paušální daně (podrobnosti jsou popsány v samostatné kapitole), která je od ledna 2022 stanovena na 5 994 Kč (zvýšila se z částky 5 469 Kč platně v roce 2021).
Z výše průměrné mzdy se odvozuje také výše tzv. rozhodného (započitatelného) příjmu. U zdravotního pojištění se limit pro rozhodný příjem použije nejčastěji u dohod o pracovní činnosti. Za zaměstnání pro účely zdravotního pojištění se považuje taková dohoda o pracovní činnosti, u níž je dosažený příjem alespoň 3 500 Kč (stejný limit platil i pro rok 2021).
 
Minimální mzda
K navýšení minimální mzdy došlo na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb. Od ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda z 15 200 Kč na 16 200 Kč. Z výše minimální mzdy se určuje minimální vyměřovací základ zaměstnance a pojistné osob bez zdanitelných příjmů. Minimální měsíční odvod u těchto dvou kategorií se zvýšil z 2 052 Kč na 2 187 Kč.
 
Platba státu
Vyměřovací základ za osoby, za které je plátcem pojistného stát, se od ledna 2022 zvýšil z 13 088 Kč na 14 570 Kč (z loňsk