Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022

Vydáno: 13 minut čtení

K 1. 1. kalendářního roku přináší legislativní proces tradičně změny i do oblasti zdravotního pojištění. Tyto změny mají přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (mimo státu) hromadní plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance) a samoplátci, mezi které řadíme osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně v platbách u všech skupin plátců pojistného.

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022
Ing.
Antonín
Daněk
 
Rozhodné částky pro vznik zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění
Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP, mimo zákonných výjimek.
Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem a zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele tak v roce 2022 vzniká:
u pracovní smlouvy (a u příjmů z titulu výkonu funkce) při jakékoli výši zúčtovaného příjmu. V této oblasti registrujeme jednu výjimku. Výkon funkce v orgánu družstva se vždy považuje za výkon práce pro družstvo, proto např. z příjmu funkcionáře družstva za vykonanou práci (není-li tento v pracovněprávním vztahu k družstvu) se pojistné odvádí pouze ze zúčtovaného příjmu v částce 3 500 Kč a vyšš