Dohoda o narovnání - doplatek ceny za hmotný investiční majetek

Plné znění otázky

Společnost (s. r. o.) ALFA koupila 15. 2. 2019 traktor za 2.000.000 Kč od společnosti BETA, se kterou bylo po několika měsících zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční správce zpochybnil prodejní cenu a 20. 6. 2022 byla uzavřena dohoda o narovnání. Na jejím základě doplatila společnost ALFA společnosti BETA 200.000 Kč. Společnost ALFA traktor od 15. 2. 2019 odpisovala. Jak má společnost ALFA postupovat z účetního a daňového hlediska?

Odpověď