Vydáno: 18. 2. 2016
Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty JUDr. Daniel Hušek (za laskavého přispění Mgr. Ing. Soni Kelnerové) 1) Účelem tohoto článku jsou stručné úvahy nad úpravou sankčního systému kontrolních hlášení, tedy nového institutu, který byl do českého právního řádu zaveden novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), kdy legislativním nosičem byl zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to zejména z pohledu principů, na kterých je sankční systém vystavěn, jeho očekávané funkčnosti, jeho homogenity s českým daňovým právem apod.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2016.