Daniel Hušek

  • Článek
Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty JUDr. Daniel Hušek (za laskavého přispění Mgr. Ing. Soni Kelnerové) 1) Účelem tohoto článku...
Vydáno: 18. 02. 2016
  • Článek
Doručování do zahraničí podle daňového řádu JUDr. Daniel Hušek K problematice doručování dle jednotlivých procesních právních předpisů by se dalo napsat mnohé. Cílem tohoto příspěvku je však přiblížit jednu...
Vydáno: 26. 05. 2015
  • Článek
Dne 1. ledna 2014 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (dále jen „nařízení č. 608/2013“), které přináší novou právní úpravu v oblasti dozoru celních orgánů nad problematikou ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví. V návaznosti na vydání nařízení č. 608/2013 zpracovalo Ministerstvo financí návrh zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky (dále jen „návrh zákona“), který má za cíl adaptovat český právní řád na evropskou úpravu. V současnosti je návrh zákona projednáván vládou.1)
Vydáno: 20. 03. 2014