Vydáno: 30. 10. 2017
Prošlo odborným dohledem
Jak změnit účetní období Ing. Martin Děrgel Až na přechodné výjimky trvá účetní období vždy 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, přičemž se zpravidla shoduje s kalendářním rokem. Pokud má ale účetní jednotka zájem, může její „roční“ účetní období začínat prvním dnem jiného kalendářního měsíce, než je leden, pak jej označujeme za hospodářský rok. Tato volba má i daňové dopady, zatímco u poplatníků daně z příjmů právnických osob je hospodářský rok zároveň zdaňovacím obdobím pro účely této daně, tak u fyzických osob i pak zůstává zdaňovacím obdobím klasicky kalendářní rok. Druhy účetních období Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, přičemž toto období se označuje jako „účetní období“. Účetním obdobím je – až na dále uváděné výjimky – vždy nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců a buď se shoduje s kalendářním rokem (dále také „KR“), nebo je tzv. hospodářským rokem (dále také „HR“). Hospodářský rok je definován jako účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Protože kalendářní rok má vždy 12 kalendářních měsíců, umožňuje 12 druhů účetních období v trvání dvanácti kalendářních měsíců: