Vydáno: 11. 12. 2017
Schváleno redakční radou
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury Mgr. Simona Hornochová Mgr. Magdaléna Vyškovská Úvodní část tohoto článku bude zaměřena na daňový režim sportovců v České republice jako takový, tedy způsob zdanění jejich příjmů a uplatnění výdajů. Aby autorky vše zasadily do širšího kontextu, druhá část článku pak rozšíří téma o mezinárodní problematiku, tedy kdy má Česká republika právo na zdanění příjmů sportovců z titulu sportovních činností realizovaných v zahraničí (pokud se jedná o daňové rezidenty v České republice) a kdy má naopak právo na zdanění příjmů sportovců za jejich sportovní výkony realizované v České republice, pokud se jedná o daňové nerezidenty. Rozebrán je samozřejmě i způsob, jakým je daň v České republice vybírána. Pravidla zdanění příjmů profesionálních sportovců1) za výkon sportovní činnosti2) jsou předmětem odborných diskusí už tak dlouhou dobu, že se to ani nechce věřit. Snahy o zlepšení situace se vždy objeví znovu a znovu, většinou v návaznosti na nové rozhodnutí některého soudu. V poměrně nedávné době české soudy rozhodovaly o dalším milníku na cestě ke správnému zdanění těchto příjmů. A tak po rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích odborná veřejnost daňová i sportovní netrpělivě vyčkávala, kam tuto problematiku posune Nejvyšší správní soud.