Vydáno: 19. 12. 2017
Prošlo odborným dohledem
Výdaje na pohonné hmoty u finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy vozidla za rok 2017 Ing. Ivan Macháček V následujícím článku se blíže podíváme na možnosti uplatnění výdajů na spotřebované pohonné hmoty jako daňově uznatelných výdajů v případech použití silničního motorového vozila pořízeného v rámci finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy. Uvedeme si rovněž, u kterých z těchto případů lze uplatnit paušální výdaje na dopravu. Použití automobilu na finanční leasing a najatého automobilu Vymezení finančního leasingu nalezneme v § 21d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přičemž ZDP obsahuje ještě další ustanovení, která se zabývají daňovým řešením úplaty a finančního leasingu – jde o § 24 odst. 2 písm. h) ZDP a § 24 odst. 4 a 5 ZDP.