Vydáno: 26. 2. 2020
Péče státu o své zaměstnance – novela vyhlášky o FKSP doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Sbírka zákonů v závěru roku 2019 je vyplněna řadou nařízení vlády, která zvyšují významným způsobem požitky zaměstnanců ve státní správě ve vazbě na jejich platy a odměny. V následujícím příspěvku se zaměřujeme na další benefity, které přináší do státní správy novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o FKSP“), aby zaměstnanci a bývalí zaměstnanci ve státní správě mohli získat prostředky, které jim umožní kulturní a sportovní vyžití, zabezpečí jim možnost stravování s příspěvkem z tohoto fondu, zajistí jim sociální výpomoci, ať již jednorázové, návratné nebo na bytové a jiné účely. Jedná se o bonusy, které zaměstnanci a bývalí zaměstnanci dostávají bez ohledu na to, zda se ekonomice v dané době daří či nikoliv, a to proto, že subjekty zabezpečující především služby státu pro občany nejsou zainteresováni na výsledku hospodaření. Rozhodující je vyhodnocení výdajové stránky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků, zda je dostatek finančních prostředků na zabezpečení nároků zaměstnanců, případně bývalých zaměstnanců vznikajících z titulu vyhlášky o FKSP, kolektivních smluv a vnitřních předpisů účetní jednotky v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2/2020.