Související předpisy

Zákon 133/2020 Sb. o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákon 263/2020 Sb. změna zákona o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákonné opatření 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Zákon 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
Nařízení 202/2020 Sb. , kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Zákon 230/2020 Sb. změna zákona o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákon 231/2020 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 234/2020 Sb. změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
Zákon 255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Nařízení 265/2020 Sb. , kterým se zrušuje nařízení č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Nařízení 268/2020 Sb. změna nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 247/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Zákon 248/2020 Sb. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sdělení 252/2020 Sb. vyhlášení částek 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Nařízení 199/2018 Sb. nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
Zákon 262/2020 Sb. změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2

Související výkladová hesla

Prominutí daně nebo příslušenství daně
Vydáno: 1. 7. 2020
Další změny právních předpisů související s koronavirem Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali vývoj legislativy související zejména s pandemií koronaviru, a to za období od května roku 2020. Zaměřili bychom se na změny, které dopadají zejména na podnikatelské subjekty. Liberační balíček III Prvním důležitým materiálem je rozhodnutí čj. 15195/2020/3901-4 o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, rozhodnutí je označováno jako tzv. Liberační balíček III. Prodlužují se jím a rozšiřují některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Hlavním důvodem je to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 9/2020.