Obsah dokumentuVydáno: 5. 3. 2008

 

Sdělení č. 55/2010 Sb.m.s.

o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi


Schválený 5. 3. 2008 Účinný od 24. 4. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

Změna (revize), suspendování a zánik mezinárodních smluv.; Mnohostranné mezinárodní smlouvy.; Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.; Hornictví.; Pracovní podmínky žen.;

55/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky prezident republiky podepsal dne 5. března 2008 listinu o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, přijaté v Ženevě dne 21. června 1935 a vyhlášené pod č. 441/1990 Sb. Vypovězení Úmluvy Českou republikou bylo oznámeno generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, depozitáři Úmluvy, dne 24. dubna 2008 a nabylo účinnosti na základě článku 7 odst. 2 Úmluvy dnem 24. dubna 2009.