Expertní odpovědi - strana 2

Společnost plátce DPH v ČR pořídila nemovitost ve Španělsku za účelem pronájmu bylo ji přiděleno národní IČ. Musí se společnost registrovat k DPH ve Španělsku? Tržby z pronájmu a přímé náklady bude společnost zdaňovat ve Španělsku. Odpisy nemovitosti ve Španělsku si společnost může uplatňovat v ČR nebo ES?
Vydáno: 12. 08. 2022
Účetní jednotka usazená v tuzemsku se dohodla se svým dodavatelem ze 3. země na dodávkách zboží v režimu tzv. "konsignačního skladu". Zboží je tedy dodáváno do skladu v tuzemsku (aktuálně v dodací podmínce DAP), účetní jednotka odebírá zboží dle své potřeby, na základě konsignace je vystavena faktura za odebrané zboží. Otázka č. 1: V době zahájení spolupráce se smluvní strany dohodly na dodací podmínce DAP Olomouc. Následně však z důvodu problémů s tranzitem přistoupily smluvní strany na faktickou dodací podmínku DAP Hamburk, tj. po vylodění je tranzit do ČR zajištěn již účetní jednotkou usazenou v tuzemsku, tj. tato účetní jednotka tranzit do ČR zajišťuje svými dodavateli na svůj účet (na přepravních a celních dokumentech je však stále uváděna dodací podmínka DAP Olomouc). Cena této přepravy z Německa do ČR není zahrnuta v ceně zboží, není tedy placena dvakrát. Je možné, že by správce daně zpochybnil tento náklad jako daňový vzhledem k tomu, že podmínka DAP Olomouc povinnost zajistit dopravu přisuzuje dodavateli? Otázka č. 2: Proclení zajišťuje účetní jednotka usazená v tuzemsku. Na základě JSD účetní jednotka vyměří DPH z dovozu a zároveň nárokuje odpočet DPH. Domníváme se správně, že nárok na odpočet DPH by neměl být správcem daně zpochybněn, i když v tento okamžik účetní jednotka ještě není právním vlastníkem zboží? Zboží bude použito v rámci ekonomických činností úč. jednotky pro účely uskutečňování zdanitelných plnění, bude využito jako materiál při výrobě výrobků, tj. jeho cena se promítne v ceně finální produkce. Otázka č. 3: Prosíme o váš názor k případnému zdanitelnému plnění v případě, kdy dochází k vystavení faktury za skutečně odebrané zboží ze skladu na základě konsignace. Nejsme si jisti, zda to, že dochází k faktickému převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník při převzetí zboží (materiálu) ze skladu do výroby na účetní jednotku, znamená, že se jedná o další zdanitelnému plnění. Protože dodavatel ze 3. země není registrovaný plátce DPH v ČR, byla by v tomto případě povinnost účetní jednotky (odběratele) dle zákona o DPH, § 108, odst. 3 přiznat DPH v režimu reverse charge? Nebo se na tuto problematiku vztahuje fakt, že zdanitelné plnění je dle zákona o DPH, § 13 odst. 1 uskutečněno již v okamžik propuštění zboží do volného oběhu a následný právní převod vlastnictví již není zdanitelným plněním a tedy ani předmětem DPH? Děkuji za odpovědi. Aktuálně uvažujeme o změně dodacích podmínek na FOB tak, abychom napravili rozpor mezi DAP Hamburk a DAP Olomouc.
Vydáno: 12. 08. 2022
S.r.o. přidělila dle par 43a ZP část svých zaměstnanců spojené osobě. Podmínky zmíněného par 43a ZP splňujeme. Je v pořádku fakturovat příjemci služby bez DPH (refundujeme jen náklady, tj bez jakéhokoli zisku)? Máme refundaci zaúčtovat minusem na účty osobních nákladů 52x/? Anebo do výnosů na /648?  
Vydáno: 12. 08. 2022
Dobrý den, prosím Vás o info, jakým způsobem má mít zaměstnanec zaplaceno náhradní volno, které čerpá za práci přesčas. Jedná se o výpočet mzdy na základě platového výměru, či by mělo být počítáno z průměru pro pracovněprávní účely.
Vydáno: 12. 08. 2022
Fyzická osoba dostala od viníka dopravní nehody finančí částku nad rámec plnění z povinného ručejní jako omluvné za způsobené následky na zdraví. Je tato částka předmětem daně z příjmů?
Vydáno: 11. 08. 2022
S.r.o. (plátce DPH ) si od FO (neplátce DPH) pronajímá od roku 2020 budovu a v ní umístěnou pálenici. Na zařízení pálenice bylo nutno provést opravy kotle a rozvodů - jednalo se o větší opravy, nikoli běžnou údržbu. Opravy uhradila s.r.o. se souhlasem FO. Může si s.r.o. uplatnit náklady na opravu jako daňově účinné náklady a uplatnit odpočet DPH, aniž by požadoval od FO nějakou kompenzaci (např. zápočet s nájemným atd.)? S.r.o. uvažuje o odkupu zařízení pálenice (u FO je zařízení zcela odepsáno). Bude uhrazené nájemné zpětně vyhodnoceno jako daňově neúčinné?
Vydáno: 11. 08. 2022
Obchod s květinářstvím prodává hrnkové květiny v sazbě 15% DPH. Jestliže je prodá zákazníkovi s taškou, měla by být taška v sazbě 15% DPH jako vedlejší výdaj? Když prodává např. dekorace, které jsou v sazbě 21% DPH, tak ponechá tašku v 21% DPH? Pak ovšem v jednom nákupu, zákazník nakoupí jak hrnkové květiny, tak dekoraci (tzn. v různých sazbách DPH), které každé samostatně prodávající dá do tašky. Musíme opět rozlišovat sazbu DPH u tašky? Na vstupu mají tašky sazbu 21% DPH. Chtěli bychom si nechat od programátora naprogramovat v pokladně na tašku pouze sazbu 21% DPH, ale nejsme si jisti, zda je toto správně.
Vydáno: 10. 08. 2022
Vedeme u některých malých firem, které mají obchod sklad kontrolou korunou v excelu. Jedná se o firmy, jak v daňové evidenci, tak malá s.r.o. Firmy nám píší na každý originální doklad při nákupu zboží prodejní cenu za kterou zboží prodávají. Doufáme, že není na závadu, že to vypisují rovnou na originální daňový doklad. Doklad se žádným jiným způsobem nepřepisuje, neškrtá, je dobře vidět cena nákupu zboží. Lze toto akceptovat? Neumíme si představit, že by museli každý doklad ofotit a poté nám (externí účetní) napsat na tento ofocený doklad prodejní cenu, kterou potřebujeme pro vedení skladové evidence.
Vydáno: 10. 08. 2022
Obchod s květinami prodává řezané květiny v sazbě DPH 15%. Jestliže k této kytce přidá stuhu, síť, silon, zápich atd. (nakup v 21% DPH) prodá výslednou hotovou kytici celou v 15% DPH včetně těchto vedlejších výdajů? Je naše úvaha správná? Někdy se stane, že květina má mnohem nižší cenu než tyto doplňky. Pořád ale hlavní plnění je řezaná květina s 15% DPH?
Vydáno: 10. 08. 2022
Je nutné, aby zaměstnanec (školník, technický pracovník) měl nějaké osvědčení, aby mohl obsluhovat křovinořezy, sekačky a další malé stroje sloužící k údržbě zeleně a venkovních prostranství kolem školy nebo v mateřských školách?
Vydáno: 10. 08. 2022
Jaký je správný postup v případě, kdy byl vydán platební kalendář na určité předepsané částky a klient zaplatí a) nižší částku, b) vyšší částku, kdy je součet odchylný od součtu předepsaných záloh na určitý počet období? Budeme jako poskytovatel plnění v případě a) povinni vystavit ještě jiný daňový doklad na přijatou zálohu v této nižší výši nebo můžeme do kontrolního hlášení použít variabilní symbol vydaného platebního kalendáře, kde je ovšem tento daňový doklad na jinou, tedy vyšší částku? V případě b) je povinnost dodavatele v takovém případě vydat daňový doklad na částku převyšující nějaký součet hodnot v platebním kalendáři a tento na konečné faktuře zúčtovat, pokud bychom např. nestihli přeplatek vrátit? Prosím o odpověď i analogicky pro příjemce plnění.
Vydáno: 10. 08. 2022
Manželé nyní podnikají samostatně jako OSVČ, každý v jiném oboru podnikání a jeden z nich je plátcem DPH, druhý není. Může neplátce DPH přijmout do svého podnikání druhého jako osobu spolupracující (z pohledu DPFO) ? Může tato spolupracující osoba dále podnikat ve svém oboru a příjmy a výdaje ze společného podnikání si přičíst do svého přiznání k DPFO? Pokud ano, musí se druhý z manželů stát plátcem DPH?
Vydáno: 10. 08. 2022
Omylom sme zaplatili faktúru vystavenú v EUR na CZK účet dodávateľa - požadoval zaplatiť na svoj EUR účet. . Dodávateľovi vznikla vyššia kurzová strata, ktorú od nás požaduje vyrovnať. Uznávame chybu a požiadali sme dodávateľa, aby nám vystavil faktúru na náhradu škody, ktorú sme mu spôsobili a že ju uhradíme. Dodávateľ daný postup odmieta s tým, že vo svojich knihách vedie našu platbu ako nedoplatok a požaduje len doplatok z našej strany - neúčtoval u seba o kurzovom rozdiele ale len o čiastočnej úhrade . Je možné jeho požiadavke vyhovieť? My sme v EUR zaplatili 100 % hodnoty, tj záväzok v našom účetnictví, ktorý by sme mali hradiť už nemáme. Poradíte, ako danú platbu u nás zúčtovať?  
Vydáno: 10. 08. 2022
Zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel pracovní poměr na dobu určitou na rok, a to od 01.08.2021 do 31.07.2022. Pracovní poměr mu nebude prodlužovat, ale uzavře s ním opět pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, a to od 01.08.2022 do 31.07.2023. Může být ve smlouvě od 01.08.2022 do 31.07.2023 zkušební doba (například opět tříměsíční)? Myslím si, že v zákoníku práce žádný zákaz sjednání zkušební doby v tomto případě není. 
Vydáno: 10. 08. 2022
Zaměstnavatel se rozhodl poskytovat zaměstnancům navíc placené pracovní volno, tzv. free day. Výši nároku pro každého zaměstnance stanovil podle odpracovaných/zameškaných směn v předcházejícím pracovním roce, konkrétně, že zameškaných 5 pracovních dnů z důvodu nemoci krátí nárok na free day o 1 den. Chci se ujistit, zda se nejedná o diskriminační postup, domnívám se ale, že ne, když i např. nárok na dovolenou vychází z počtu odpracovaných směn. 
Vydáno: 10. 08. 2022
Obdrželi jsem z OSSZ splátkový kalendář na dlužné pojistné za zaměstnance. Měsíční splátka zahrnuje jak dlužné pojistné tak i penále. Splátky jsou rozpočítané na 36 měsíců. Jak zaúčtovat měsíční splátku? Rozpočítat si dlužné penále na počet měsíců (36) a každou měsíční splátku rozdělit na pojistné a penále. Nebo penále zaúčtovat až po doplacení dlužného pojistného?
Vydáno: 10. 08. 2022
Jak naložit s přesčasem a kdy vyhodnotit přesčas při pružné pracovní době, když máme v pracovní smlouvě sjednáno zohlednění 150 hodin přesčasů ve mzdě a můžeme vyhodnocovat přesčasy až po možné lhůtě vyrovnávacího období 26 týdnů, nebo musíme striktně každý měsíc přesčasy mazat? A druhý dotaz se týká nařízeného přesčasu o víkendech mohu účetní proplácet přesčasy, pokud má také ve smlouvě oněch 150 hodin ale nemůže si je v rámci jednoho měsíce vybrat?
Vydáno: 10. 08. 2022
V roce 2021 s.r.o. koupila nový osobní vůz, který odepisuje mimořádnými odpisy na 24 měsíců. V roce 2022 si nechala namontovat klimatizaci za 120 000 Kč. Jak budu toto TZ odepisovat? Na nové kartě v odpisové skup. 2 na 5 let? Nebo se dají nějak navýšit mimořádné odpisy?
Vydáno: 09. 08. 2022
V 07/2021 jsem zakoupila jako FO osobní automobil v hodnotě 250. tis. Kč. V 02/2022 jsem měla havárii (vůz jsem tedy nevlastnila celý kalendářní rok) - totální odpis. Z pojištovny jsem dostala v 04/2022 pojistné plnění ve výši 100 tis. Kč a vrak vozidla byl prodán v 04/2022 v aukci za 120 tis. Kč. Je některý z těchto příjmů zdanitelným příjmem? V 07/2022 jsem si zakoupila nové-ojeté vozidlo za 300 tis. Kč a to na splátky, kdy jsem uhradila akontaci 130 tisíc (použila jsem finance z prodeje vozidla + pojistné plnění) a zbytek budu platit 36 měsíců. Do kterého řádku přiznání musím tyto příjmy uvést a mohu přihlédnout i k nákupní ceně vozidla buď z 07/2021 nebo z 07/2022?
Vydáno: 09. 08. 2022
Český plátce, dodavatel A, prodává zboží českému plátci, odběratel B. Odběratel B pak prodává zboží dále do EU (plátci či neplátci, to není specifikováno). Pro snížení nákladů na dopravu a třídění chce odběratel B po dodavateli A, aby zboží zasílal rovnou z ČR do skladů v Rumunsku, Maďarsku a Slovensku. Sklady nepatří odběrateli B (outsourcing), není zde registrován k DPH. Dopravu by zajišťoval A. Jak to je s fakturací (DPH) mezi A a B? Jak bude A vykazovat Intrastat? 
Vydáno: 09. 08. 2022