Pavel Semerád

  • Článek
Problematika zdaňování sportovců a umělců je poměrně úzkým, ale o to více zvláštním tématem v oblasti mezinárodního zdanění. Většina zemí aplikuje speciální ustanovení v podobě uplatnění srážkové daně na příjmy této skupiny poplatníků, bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu, a bez ohledu na to, jestli zde mají stálou provozovnu. Tato praxe vychází z článku 17 Modelové smlouvy OECD. My se nyní v našem příspěvku s praktickou aplikací článku 17 Modelové smlouvy OECD podrobněji v souvislosti se zdaňováním příjmů umělců a sportovců v České republice seznámíme.
Vydáno: 23. 04. 2013