Slevy na dani z příjmů

Jak je to se stanovením rezidentství občanky Ukrajiny, která žije a pracuje na území ČR od 03/2022 v režimu dočasného ochrany. Žije zde s malou dcerou, maminkou a sestrou s dalšími dvěma dětmi ve stálém bytě. Doloženo bylo bydliště na území ČR, docházka dítěte na ZŠ v místě bydliště, příjmy od 03 - 12/2022 v rámci závislé činnosti s uplatněním slevy na osobu, potvrzení o prodloužení režimu dočasné ochrany. Dle pasu dokládá že měla trvalé bydliště v Charkově, kde již stálý byt k dispozici nemá. Pobyt ve stálém bytě v ČR s dcerou již přesahuje 460 dnů. Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou čl. 4 odst. 2. písm. a) se domníváme, že tím, že nemá možnost stálého bytu na území Ukrajiny, se stává rezidentem ČR. Domnívám se že tato smlouva určuje pořadí při stanovení rezidentství. Pokud by tato osoba měla k dispozici i stálý byt na území Ukrajiny, pak by se přistoupilo k písmenu b), tj. ke stanovení domicilu dle společně hospodařící domácnosti. Jaký je v našem zákoně výklad o definici společně hospodařící domácnosti? Osoba z Ukrajiny zde vyživuje a vychovává své dítě. Má skutečnost, že s nimi nežije na území ČR manžel a nepřispívá na dítě, vliv na stanovení rezidentství a nároku na uplatnění slevy na dítě? Je tento občan - občanka Ukrajiny rezidentem ČR? Pokud ano, může si uplatnit slevu na dítě?
Vydáno: 14. 08. 2023
Studentce zemřel otec, byl ve starobním důchodu, ale ještě pracoval. Měl pouze příjmy podle § 6 ZDP, bez povinnosti podat daňové přiznání. Dcera je osobou spravující pozůstalost. Jestli se nepletu, povinnost podat daňová přiznání dle § 239b DŘ nemá (zůstavitel by ji neměl). Ale otec měl příjem podléhající nejen zálohové, ale i srážkové dani podle § 36 odst. 6 ZDP. Pokud by si podal přiznání, díky slevě na poplatníka by mu byla zaplacená srážková daň vrácena. Má právo dcera podat přiznání za rok 2022 a za část roku 2023 (než otec zemřel - tedy kód I)? A zároveň – může přeplatek na dani získat dcera, nebo by byl součástí pozůstalosti (vycházím z § 239b odst. 1 DŘ, že osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti)? Příp. může dcera podat přiznání jako dědic po ukočení dědického řízení? Vrácení daní (byť se nejedná o žádnou významnou částku) by pro dceru byla v současné situaci nemalá pomoc.
Vydáno: 11. 07. 2023
  • Článek
Rok 2022 je definitivně za námi, a tak je třeba se vypořádat se svými daňovými povinnostmi. Předešlý rok je rokem plným změn. Došlo ke zvýšení minimální a průměrné mzdy, zvýšila se základní sleva na poplatníka, zavedla se sleva na zastavenou exekuci, došlo ke změnám v rámci osvobození výnosů z dluhopisů, snížil se nepeněžní příjem v případě používání manažerského vozidla zaměstnanci, limit pro odpočet darů se stanovil na výši 30 %, došlo k prodloužení mimořádných odpisů a mnoho dalších změn, které budou shrnuty v daném článku.
Vydáno: 28. 03. 2023
  • Článek
Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků.
Vydáno: 24. 01. 2023
Máme zaměstnance ze Slovenska, který vykonává souběžně zaměstnání v ČR i v SR. Dle formuláře A1 spadají odvody sociálního a zdravotního pojištění na Slovensko. Může podepsat v ČR prohlášení poplatníka, když má současně na Slovensku podepsaný obdobný formulář, který umožňuje slevu na poplatníka (daňovníka) na Slovensku?
Vydáno: 19. 01. 2023
Maximální možná výše slevy za jednu zastavenou exekuci činí – dle exekučního řádu – 450 Kč (30 % z 1 500 Kč). Slevu mohou v rámci daňového přiznání uplatnit právnické...
Vydáno: 01. 01. 2023
Sleva na dani Platí pro rok Roční výše (Kč) Poznámka / podmínky základní sleva na poplatníka 2006–2007: 2008–2010: 2011: 2012–2010: 2021: od 2022: 7.200 24.840 23.640 24.840 27.840 30.840...
Vydáno: 01. 01. 2023
Popis slevy Výše slevy za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením1) 60.000 Kč za každého takového zaměstnance nebo poměrná část z této částky za každého zaměstnance se zdravotním postižením1)...
Vydáno: 01. 01. 2023
Může manželka zaměstnaná na zkrácený úvazek uplatnit daňové zvýhodnění na svého manžela - studenta VŠ (25 let, prezenční studium)? Žijí spolu u rodičů manželky, ale trvalé bydliště dle OP má stále u svých rodičů, kteří ho finančně podporují, a on si zároveň přivydělává na dohodu o provedení práce. Hrála by v tomto případě roli výše jeho výdělku na DPP, tj. pokud by v některém měsíci překročila 10.000,- Kč? A pokud by manželka uplatnila toto daňové zvýhodnění, může on vůči dani ze svých příjmů z DPP uplatnit slevu na poplatníka a na studenta? 
Vydáno: 30. 12. 2022
Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání na DPP v červenci 2022. Neučinil prohlášení, tak firma začala každý měsíc strhávat ze mzdy srážkovou daň. V prosinci 2022 se zaměstnanec ozval, že by chtěl slevy uplatnit zpětně za celý rok (slevu na poplatníka za celý rok a jiné slevy od července 2022), že nikde jinde nepracoval a neučinil nikde ani prohlášení poplatníka. Jsou technicky přípustné obě popsané varianty, nebo jen některá z nich? Varianta 1) Poplatník za prosinec 2022 nepodepíše prohlášení a ve mzdě za prosinec 2022 mu bude dále sražena srážková daň. Vyplní však žádost o roční zúčtování 2022 do 15. 2. 2023 a současně zažádá v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani. Přiloží zaměstnavateli tedy k ročnímu zúčtování dodatečné prohlášení poplatníka za období červenec až prosinec 2022 s příslušnými slevami (nejsme si jistí z důvodu, zda může zaměstnanec požádat o roční zúčtování s dodatečným prohlášením, pokud během roku 2022 žádné prohlášení vůbec u zaměstnavatele neučinil). Varianta 2) Zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka za období od prosince 2022, aby mohl uplatnit slevy v prosincových mzdách. Dále však zaměstnanec učiní ještě dodatečné prohlášení poplatníka za červenec až listopad 2022 společně se žádostí o roční zúčtování za rok 2022, které podá zaměstnavateli do 15. 2. 2023.
Vydáno: 27. 12. 2022
  • Článek
Řada občanů pobírajících starobní důchod zůstává i nadále výdělečně činná. Důvodem tohoto rozhodnutí je jednak potřeba v současné době zvýšit své příjmy s ohledem na výrazný růst inflace a na dopady růstu cen energií a jednak pokračování v aktivní činnosti a ve vlastní seberealizaci. Může jít o dosažení příjmů v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále o příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, o příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a rovněž tak o ostatní příjmy zdaňované dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “) - například příjmy z prodeje výpěstků z vlastní zahrady, příjmy z prodeje akcií v rámci aktivního investování na burze cenných papírů apod. V článku se zaměříme na daňové řešení pokračování aktivní činnosti starobních důchodců v rámci závislé činnosti a v rámci podnikání. Připomeňme si, že dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP je v roce 2022 od daně z příjmů osvobozen příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze ve výši 583 200 Kč za zdaňovací období a částka převyšující tuto hranici je zdaněna jako ostatní příjem dle § 10 ZDP .
Vydáno: 16. 11. 2022
Zaměstnanec uplatňuje slevu na vyživované dítě starší 18 let připravující se na budoucí povolání. Potvrzení o studiu doložil . To je však zaměstnané a jeho příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Může si uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 10. 2022
Máme zaměstnance na dohodu o provedení práce od 1.5.2022 do 5.8.2022. Zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka. Od 15.8.2022 má u stejného zaměstnavatele hlavní pracovní poměr. Pokud si v měsíci srpnu vydělá na DPP 10 000,- Kč a na HPP 20 000,- Kč hrubého, jak je to s možností uplatnění slevy na poplatníka? Může si slevu na poplatníka uplatnit jen u jednoho příjmu? Nebo se příjmy sčítají a následně odečte sleva na poplatníka?
Vydáno: 16. 08. 2022
Student střední školy (denní studium) vykonal úspěšně maturitní zkoušku v 5/2022. Od 1/2022 je výdělečně činný, nemocensky pojištěn, zaměstnán na HPP. Za které měsíce r. 2022 bude náležet daňové zvýhodnění v těchto případech? 1) Student nebude pokračovat ve studiu. 2) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na jiné SŠ (denní studium). 3) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na VOŠ (dálkové studium). 4) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na VŠ.
Vydáno: 08. 07. 2022
  • Článek
Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků. Od 1. 1. 2022 došlo především ke změnám plynoucím z novel zákona o daních z příjmů a novely zákona o nemocenském pojištění . Dále jde o pravidelné či nepravidelné valorizační úpravy různých sazeb a parametrů ve výše uvedených oblastech.
Vydáno: 31. 01. 2022
Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2022.
Vydáno: 24. 11. 2021
  • Článek
Vláda České republiky svým nařízením č. 487/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, upravila mimo jiné také výši základní sazby minimální mzdy ze stávajících 14 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc, a to s účinností od 1. 1. 2021.
Vydáno: 08. 03. 2021
  • Článek
Podnikatel měl ze zákona začít evidovat tržby přes EET v roce 2020. Opatřením kvůli koronaviru byla tato povinnost do 31. 12. 2020 zrušena. Z toho důvodu si podnikatel ani pokladnu EET nepořídil. Ve kterém roce si bude moci od daně z příjmů fyzických osob jednorázově odečíst 5 000 Kč?
Vydáno: 17. 09. 2020
  • Článek
Na první pohled se zdá, že ministerstvo financí přistupuje k současné nepříznivé situaci na trhu s byty opravdu rozumně. Ještě v minulém roce byla ministryně financí zásadně proti návrhu senátu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a nyní taková vstřícná otočka… Nenechme se mýlit. Na rozdíl od původního senátního návrhu, ve kterém se měla daň bez dalšího zrušit, přilepila Alena Schillerová k návrhu další dvě změny, a to je nemožnost odečtu úroků z hypoték a prodloužení doby vlastnictví nemovitosti pro osvobození od daně z příjmů z 5 na 10 let (původní návrh zněl 15 let). Těmito kroky se výhodnost návrhu zákona pro mladé rodiny stává diskutabilní. První výjimku zdůvodnila Alena Schillerová na půdě poslanecké sněmovny těmito slovy: „aby to bylo spravedlivé, protože máme celou řadu mladých lidí, a zejména o ty nám jde, kteří dostanou peníze od rodičů a stejně si nic neodečítají“. Druhou výjimku zdůvodnila zamezením spekulací na trhu. Je to opravdu tak?
Vydáno: 22. 06. 2020
  • Článek
Fyzické i právnické osoby mohou – při splnění zákonem stanovených podmínek – snížit svou daňovou povinnost (Pozor! Nejedná se o snížení daňového základu, kdy hovoříme o položkách snižujících základ daně.) o některou ze slev na dani. V následujícím textu se zaměřím na slevy určené fyzickým osobám, a to v aktuálním stavu a výši pro rok 2020.
Vydáno: 22. 06. 2020