MF uvádí na pravou míru informace o zdanění hazardu

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministerstvo financí reaguje na nepřesnosti ve veřejném prostoru týkající se zdanění hazardu. Konkrétně jde o mylné informace, že v rámci vypořádání připomínek ke konsolidačnímu balíčku MF ustoupilo od záměru snížit podíl obcí na výnosu daně z hazardních her. To není pravda.

Ministerstvo financí v konsolidačním balíčku ve věci zdanění hazardu navrhlo, aby výnos z online technických her byl nově výlučně příjmem státního rozpočtu. Doposud se daň z technických her land based i online (tj. internetových) dělila v poměru 35 % státu a 65 % obcím. U land-based hazardu je legitimní, že část daňového výnosu připadá obci, která jej na svém území povolila, coby kompenzace negativních dopadů jeho provozu. Online hazard však nemá s žádnou obcí žádnou souvislost. Doposud si 65 % výnosu z něj rozdělovaly ty obce, které zároveň povolily na svém území land-based hazard.

Tento stav způsobuje extrémní a nedůvodné rozdíly ve výnosu této daně pro úzkou skupinu obcí, které získávají výrazný podíl na výnosu z online technických her, ačkoliv nejsou jejich původcem. Skupina nejméně 25 obcí tak získává na dani z hazardu příjem v desítkách až stovkách milionů korun ročně. Pokud bude nový návrh daně z hazardu schválen, přijdou tyto obce o výnos týkající se stávající dílčí daně z technických her, konkrétně tedy o necelou polovinu stávajícího výnosu daně z hazardu. Stále jim tedy bude zbývat dostatek prostředků na odstranění negativ spojených s povolením land based hazardu na svém území. 

Na návrhu, aby byl výnos z online hazardu od 1. 1. 2024 výlučně příjmem státního rozpočtu, se po vypořádání připomínek ke konsolidačnímu balíčku nic nezměnilo. Jediná změna, ke které při vypořádání připomínek došlo, se týká koeficientu, podle kterého si obce rozděluji svou část výnosu dílčí daně z technických her mezi sebou. V současnosti platí, že státu připadá 35 % výnosu z technických her a obcím 65 %, zatímco u daně z ostatních her připadá 70 % státu a 30 % obcím. MF v balíčku navrhlo, aby se rozdělení sjednotilo na poměru 35 % státu a 65 % obcím (s jedinou výjimkou online hazardu, kde 100 % výnosu získá stát). Zároveň MF v rámci sjednocení navrhlo, aby rozdělení výnosu daně z technických her mezi obce nově probíhalo nikoliv podle počtu povolených herních pozic („beden“) nýbrž podle počtu obyvatel, tak jako je tomu již dnes u daně z ostatních hazardních her. Pouze v této a v žádné jiné věci však vyhovělo opakované připomínce (ze strany SMO ČR a SMS ČR), aby koeficient nadále dělil výnos z daně z technických land-based (což jsou převážně hrací automaty) mezi obce dle počtu povolených herních pozic a nikoliv dle počtu obyvatel. Při dělení podle počtu obyvatel by se snížila kompenzace negativních dopadů hazardu těm obcím, které ho na svém území povolily, ve prospěch i těch obcí, které na svém území žádný hazard nemají. MF proto vyslyšelo názor organizací sdružujících samotné obce. Na rozdělení daňového výnosu mezi stát a obce však vyhovění této připomínce nemá žádný vliv. MF odhaduje, že celkově změny ve zdanění hazardu přinesou do státního rozpočtu o 4,2 mld. Kč ročně více oproti současnému stavu.

Pro přehled shrnuje rozdělení inkasa daně z hazardu tabulka níže:

Současný stav:

  • daň z technických her (land-based i online) – 35 % stát, 65 % obce (podle počtu povolených zařízení)
  • daň z ostatních hazardních her – 70 % stát, 30 % obce (podle počtu obyvatel)

Stav navrhovaný v konsolidačním balíčku:

  • daň z technických her (land-based) – 35 % stát, 65 % obce (podle počtu obyvatel)
  • daň z ostatních hazardních her (land-based) – 35% stát, 65 % obce (podle počtu obyvatel)
  • daň z hazardních her (online) – 100 % stát

Stav navrhovaný v konsolidačním balíčku po vypořádání MPŘ:

  • daň z technických her (land-based) – 35 % stát, 65 % obce (podle počtu povolených zařízení)
  • daň z ostatních hazardních her (land-based) – 35 % stát, 65 % obce (podle počtu obyvatel)
  • daň z hazardních her (online) – 100 % stát

(Zvýrazněné údaje představují změnu oproti předchozímu stavu.)

  

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2023