Informace k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Vydáno: 1 minuta čtení
Na webu Finanční správy vyšla informace čj. 54147/19/7100-40110-013213 k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.