Nové články z časopisu UNES: Daňové přiznání veřejně prospěšných poplatníků – Novela rozpočtové skladby od 1. 1. 2020 – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Vydáno: 2 minuty čtení
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž upozorníme na důležité skutečnosti související s podáním daňového přiznání k DPPO u veřejně prospěšných poplatníků, dále se podíváme na přehled změn pro obce a kraje v souvislosti s novelou rozpočtové skladby.

Další aktuality