Umělá inteligence v účetnictví vám pomůže pracovat efektivněji a bez zbytečných chyb

Vydáno: 4 minuty čtení

V posledních letech umělá inteligence (AI) zásadně mění mnoho odvětví, včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti a omezení AI právě v tomto světě plném čísel a tabulek? Ing. Lukáš Neumann, Ph.D., z Redque s.r.o., nám přiblíží, jak jejich vlastní nástroj umělé inteligence Redque a aplikace Alice, kombinující OCR technologii a strojové učení, pomáhá efektivně zpracovávat data z faktur a rozvolňovat tak ruce účetním.

Ing. Lukáš Neumann, Ph.D., Redque s.r.o.Umělá inteligence zaznamenala v posledních letech značný pokrok a proniká do všech odvětví včetně účetnictví. Jaké jsou tedy hlavní možnosti uplatnění AI v účetnictví?

Hlavním uplatněním umělé inteligence v účetnictví je automatizace rutinních a opakujících se úloh, což účetním profesionálům uvolňuje čas na složitější a strategické úkoly. Umělá inteligence dokáže například efektivně zpracovávat velké množství faktur, účtenek, bankovních výpisů či jiných účetních dokladů. 

AI dokáže také identifikovat a kategorizovat transakce, nebo dokonce upozorňovat na potenciální chyby či podvody. Ve výsledku pak automatizace stereotypních úkonů nejenže zvyšuje efektivitu všech účetních procesů, ale také snižuje možnost lidské chyby, protože umělá inteligence se na rozdíl od lidí neunaví ani neztrácí pozornost.

Velké objemy dat už vás děsit nemusí

Další oblastí, kde umělá inteligence mění účetnictví, je finanční analýza a rozhodování. S pomocí algoritmů strojového učení může umělá inteligence analyzovat obrovské objemy finančních dat rychleji a přesněji než kdykoli předtím, a umí také najít souvislosti, které třeba nejsou na první pohled lidskému oku patrné. To umožňuje účetním a finančním manažerům získat hlubší vhled do finančního zdraví organizace, identifikovat trendy nebo třeba předpovídat budoucí finanční výkonnost. Tato pokročilá analýza může také pomoci podnikům lépe se přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám, optimalizovat náklady a maximalizovat zisky. 

V neposlední řadě umělá inteligence otevírá nové možnosti pro personalizaci a zlepšení služeb v účetnictví. Chatboti a virtuální asistenti mohou poskytovat okamžité odpovědi na běžné dotazy klientů, pomáhat při navigaci v účetních softwarových aplikacích a dokonce poskytovat personalizované finanční poradenství založené na analýze finanční historie klienta. Vysoká úroveň personalizace a interaktivity nejenže zvyšuje spokojenost klientů, ale také posiluje důvěru v účetní služby.

A jaké jsou naopak limitace AI v účetnictví?

Jedním z klíčových limitů je schopnost umělé inteligence plně pochopit kontext a nuance, které jsou často nezbytné pro složitější účetní a finanční rozhodování. Umělá inteligence také bohužel neumí na rozdíl od člověka sama říci, že si není jistá nebo že neví, a místo toho vždy vrátí nějakou odpověď, která ale může být velmi daleko od skutečnosti. Tato omezení se pak mohou projevit zvláště v situacích, které vyžadují porozumění složitým regulacím či etickým otázkám nebo v ne zcela běžných obchodních scénářích, kde lidský úsudek hraje klíčovou roli. 

Lidská kontrola stále hraje prim

Dalším významným omezením je schopnost umělé inteligence samostatně provádět rozhodnutí. Ačkoliv umělá inteligence může poskytovat doporučení na základě analýzy dat, konečné rozhodování často vyžaduje komplexní úvahy, které zahrnují nejen finanční informace, ale také strategické, sociální a etické aspekty. Umělá inteligence nemůže pochopit tento širší kontext v plné hloubce, což omezuje její schopnost samostatně rozhodovat o komplexních nebo nejednoznačných otázkách. I když umělá inteligence může významně podporovat rozhodování tím, že poskytne informace a analýzy, konečné rozhodnutí musí stále činit člověk, který dokáže zvážit všechny relevantní faktory a možné důsledky, a zároveň také nese za rozhodnutí odpovědnost.

Digitalizace účetnictví je tady!

Například díky českému nástroji Alice můžete dát sbohem rutinním účetním úkolům. Tato aplikace vám pomůže minimalizovat časovou náročnost a množství chyb při zadávání údajů a rozvolní vám ruce na důležitější činnosti. Dokáže totiž jednoduše a přesně vytěžovat daňové doklady, které můžete následně exportovat do vašeho účetního programu. Digitalizace není jen trendem, ale je to směr, kterým se moderní podnikání ubírá. A Alice je tu od toho, aby vám pomohla do světa digitalizace bez stresu proniknout a naučila vás tyto chytré nástroje efektivně využívat. 

Tip: Vyzkoušejte si spolehlivé vytěžování faktur a účtenek v rámci bezplatného DEMA zde.

Pronikání umělé inteligence do účetnictví přináší značné výhody v podobě zvýšené efektivity, ale je třeba mít na paměti také její limitace. Jak technologie AI nadále pokračuje ve vývoji, lze očekávat, že její aplikace v účetnictví se budou nadále rozšiřovat a zlepšovat, což otevírá nové možnosti pro účetní profesionály i podniky.