Novela zákona o DPH 2025 – zveme vás na webinář!

Vydáno: 3 minuty čtení

Víte, že kromě nového zákona o účetnictví nás čeká další velká novela? Tentokrát se týká daně z přidané hodnoty a její předpokládaná účinnost je navrhována (s výjimkami) od 1. ledna 2025. Připravte se na ni s námi na dalším praktickém webináři!

Na webináři se budeme podrobně věnovat změnám a novinkám, které novela přináší. Tematicky to bude oblast registrace k DPH, využití režimu pro malé podniky v jiném členském státě, změny v oblasti nároku na odpočet a u opravy základu daně a nedobytných pohledávek. Dostatek časového prostoru si vyhradíme na nemovitosti a určitě dojde i na úpravu odpočtu u tzv. luxusních osobních automobilů, který se bude po roce opět novelizovat.

Kdy a kde?

Datum: 28. 11. 2024, 9–12 hod.

Nehodí se vám termín? Záznam bude! Můžete se tak vrátit k výkladu kdykoliv zpětně.

Místo konání: ONLINE – Microsoft Teams

Obsah

  • Plátcovství
  • Využití režimu pro malé podniky v JČS EU
  • Nárok na odpočet
  • Oprava základu daně
  • Nedobytné pohledávky
  • Nemovité věci
  • Ostatní významnější změny
  • Finanční služby
  • Dotace
  • Odpočet u osobních automobilů

Lektoři

Klíčovými změnami v zákoně o DPH vás provedou odborníci s bohatými zkušenostmi, se kterými můžete také v průběhu webináře diskutovat a pokládat vlastní dotazy.

Petr Vondraš
Je od roku 2010 členem Komory daňových poradců ČR, později i sekce DPH. V klientské praxi působí na pozici seniorního poradce BDO Czech Republic se specializací na daň z přidané hodnoty. Jeho odborné články vycházejí pravidelně v časopise Účetnictví v praxi a připravuje také expertní příspěvky pro aplikaci DAUČ. V lektorské činnosti se věnuje především klientským seminářům, spolupracuje se vzdělávacími agenturami v oblasti daní a jako host přednáší na Západočeské univerzitě. Za rok 2018 byl vyhlášen Daňařem roku v kategorii Daň z přidané hodnoty.

Igor Pantůček
Je daňovým poradcem od roku 2005. Od roku 1992 do roku 2004 působil ve státní správě v oblasti nepřímých daní. Před svým odchodem ze státní správy pracoval jako vedoucí referátu DPH na Finančním ředitelství v Brně. Od roku 2004 se věnoval daňové praxi jako OSVČ. V současné době působí ve společnosti BDO Czech Republic jako Head of VAT. Po celý svůj profesní život se zabývá zejména daní z přidané hodnoty. Čtvrt století přednášel na Ústavu daní a účetnictví Mendelovy univerzity předmět nepřímé daně. V současné době působí jako lektor na seminářích věnovaných problematice DPH pořádaných Komorou daňových poradců ČR. Po celou dobu své praxe je zkušebním komisařem Komory. V roce 2020 jej odborná veřejnost zvolila za Daňaře roku v oblasti DPH.

>>> Podrobný program a možnost přihlášení <<<