Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 9/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2020, který obsahuje rozhodnutí o prominutí - zejména pokuty a úroku z prodlení za opožděné podání přiznání k dani z příjmů, pokud k jeho podání a úhradě daně dojde nejpozději 18. 8. 2020. Dále se rozhodnutí týká daně z nemovitých věcí a DPH.