Aktuální příspěvky: Investice – DPH u společníků společnosti – Odpočet darů

Vydáno: 3 minuty čtení
Naši uživatelé s expertní licencí mají nově k dispozici další aktuální články, v nichž se věnujeme tématu investic, odpočtu darů a v oblasti DPH postupu u společníků společnosti a režimu přenesení daňové povinnosti.