Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 7/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
Na stránkách MF byl dne 15. 4. 2020 uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2020, který obsahuje sdělení k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Korejskou republikou; a dále rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.