Nové články na DAUČ: Nesprávně uvedená DPH – Rozsudek SDEU ve věci nároku na odpočet daně – Údaje na zahraničních fakturách

Vydáno: 4 minuty čtení
V aktuálních příspěvcích se věnujeme opravám chyb v přiznání k DPH, účtování hmotných movitých věcí, odpisování a daňovému režimu zápůjček mezi s. r. o. a společníky. Nechybí ani komentovaný judikát SDEU a můžete se také otestovat, zda dokážete vybavit fakturu správným popiskem v anglickém jazyce.