Expertní příspěvky číslo 1/2020 přístupné předplatitelům

Vydáno: 5 minut čtení
Osvobození od daně z pozemků, jež nelze žádným způsobem využívat – podmínky pro možnost aplikace osvobození od DPH v případě intrakomunitárního dodání zboží – možnosti zaměstnavatele či správce daně k ověřování skutečností uplatňovaných u nezdanitelné části základu daně z důvodu zaplacených úroků z úvěru – zákonné náležitosti odvolání z hlediska jejich vlivu na způsobilost odvolání k věcnému projednání

Další aktuality