Novela daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 vyšla pod číslem 283/2020 Sb.

Vydáno: 7 minut čtení
Jak finanční úřady změní od 1. 1. 2021 přístup u provádění daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností? V jaké výši budeme od 1. 1. 2021 platit úroky z prodlení? Bude moci od 1. 1. 2021 finanční úřad vyplácet pouze částečný nárok na odpočet?

Další aktuality