Tisková zpráva: Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení
Generální finanční ředitelství vydalo dodatek k informaci týkající se problematiky registrace k dani z přidané hodnoty ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH od 1. 4. 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.).