Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 6 minut čtení
Přinášíme vám souhrnný přehled o nově vydaných předpisech a vyhláškách ve Sbírce zákonů a sděleních ve Sbírce mezinárodních smluv a také o aktuálních informacích Generálního finančního ředitelství.