Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 5/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
Na stránkách Ministerstva financí byl dne 24. 3. 2020 uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2020, který obsahuje dvě rozhodnutí: o prominutí příslušenství daně z nabytí nemovitých věcí a dále o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na DPFO ze závislé činnosti.