Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 6/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
Na stránkách MF byl dne 31. 3. 2020 uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2020, který obsahuje rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Rozhodnutí se týká DPH u vybraného zboží dodaného bezúplatně na pomoc v boji s koronavirem; a dále daně silniční.