Novela daňového řádu vyhlášena ve Sbírce

Vydáno: 3 minuty čtení
Novela obsahuje především přesun komunikace daňových subjektů do elektronické podoby, zjednodušení a zefektivnění kontrolních postupů, rozčlenění sankcí do tří kategorií a vytvoření koncepce umožňující nezadržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o níž vznikly pochybnosti.

Další aktuality