Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 14/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 14/2020. Obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojímu zdanění, pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a dodatek k němu.