Čtěte na DAUČ: Výpověď svědka – Daně v daňových výdajích – Jiný majetek

Vydáno: 3 minuty čtení
V nejnovějších článcích kromě tradičního pokračování aktuálního výběru koordinačních výborů přinášíme také téma svědecká výpověď a procesní pravidla závazná pro správce daně i jednotlivé svědky, dále v praktických příkladech objasníme účtování o daních a kritéria jejich daňové uznatelnosti.

Další aktuality