Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 26/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 26/2020 ze dne 29. října 2020, který obsahuje sdělení ke Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím.