Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj č. 20/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 20/2020. Obsahuje pokyn č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.