Tisková zpráva: Přihlášení k paušální dani jen do pondělí 11. ledna, úřední hodiny se prodlouží

Vydáno: 9 minut čtení
Podat oznámení o vstupu do paušálního režimu je možné nejpozději do pondělí 11. ledna včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu.