Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 4 minuty čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů a o novele nařízení EU.

1. Novela zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.)

Novela zákona o důchodovém pojištění přináší zvýšení důchodů od 1. ledna 2022 a současně zavádí zvýšení starobního důchodu za vychované děti a možnost pro zaměstnance integrovaného záchranného systému odejít do předčasného starobního důchodu, aniž by takový předčasný odchod do důchodu snižoval výši důchodu.

Novela o organizaci a provádění sociálního zabezpečení navazuje v procesní rovině na úpravy zákona o důchodovém pojištění.

Účinnost: od 1. ledna 2023 od 1. září 2022 (žádosti o zvýšení starobního důchodu z důvodu výchovy dětí) od 9. září 2021 (zvýšení důchodů od roku 2022)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 323/2021)

 

2. Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje okruh příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob o jednorázové odškodnění vyplacené státem v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.

Účinnost: od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 324/2021)

 

3. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Novela zákona o nemocenském pojištění upravuje v návaznosti na zákon o elektronizaci zdravotnictví rozsah oprávnění příslušných orgánů správy sociálního zabezpečení.

Účinnost: od 1. ledna 2023

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 326/2021)

 

4. Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje možnost uplatnění slevy za umístění dítěte na případy jeho umístění do zahraničního zařízení obdobného českému zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.

Účinnost: od 1. října 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 329/2021)

 

5. Novela zákona o nemocenském pojištění a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) a zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Novela zákona o nemocenském pojištění přináší úpravy poskytování otcovské a ošetřovného. Novelizace zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o důchodovém pojištění reaguje na změny v zákoně o nemocenském pojištění.

Účinnost: od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 330/2021)

 

6. Novela vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů

Dotčené předpisy: vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů (č. 525/2020 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Novela přináší nové formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Účinnost: od 14. září 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 335/2021)

 

Další aktuality