Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Vydáno: 1 minuta čtení

Dnem 1. října 2021 nabyly účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH (zákon č. 355/2021 Sb.) , a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti).

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.) >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)