Příspěvek pro solidární domácnost

Vydáno: 1 minuta čtení

Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na jeho žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost...

...podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)

Další aktuality