Vláda schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda dnes schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí z dílny Ministerstva financí. Cílem zákona je záměr vlády reagovat na agresi Ruské federace na Ukrajině a intenzívněji tak provádět mezinárodní sankce v České republice. Novela zákona je úzce provázána s tzv. Magnitského zákonem (sankčním zákonem), jehož gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí.

Zákon oproti zastaralé normě přináší změny zejména v rozhodovací činnosti Finančního analytického úřadu (dále FAÚ). Ten bude moci efektivněji získávat informace a podklady pro vydávání svých rozhodnutí. Ústředním orgánům státní správy jako je ČNB, policie či zpravodajské služby ukládá zákon povinnost poskytnout FAÚ k případům informace a stanoviska. Nevyhovění této žádosti je sankcionováno pořádkovou pokutou až do 500 000 korun. Zákon umožňuje i rychlejší vložení „plomby“ při zmrazování majetku do veřejných rejstříků. Pro FAÚ bude i snadnější doručovat svá písemná rozhodnutí do zahraničí. Při správě zmrazeného majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, zase norma upřesňuje procesní postupy a také nově zavádí poplatek za jeho správu. Sazba poplatku bude činit 3 % z hodnoty majetky a jeho výsledná výše za kalendářní rok bude součin sazby poplatku a hodnoty spravovaného majetku. Ten může být za určitých okolností i prodán ve veřejné dražbě s tím, že dražebníkem bude zpravidla FAÚ či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát může zmrazený majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, prodat ve veřejném zájmu. 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2022