Vybíráme z poradny: Stravné u videokurzů absolvovaných doma

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak je to s proplácením stravného u kurzů, které proběhly online a které mohou zaměstnanci absolvovat doma u svého počítače? Má zaměstnanec u takto proběhlých kurzů nárok na stravné?

 

Tento dotaz vybíráme ZDARMA z naší odborné poradny!

Chci vědět více o poradenské službě

Podmínky pro poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců a jejich výši upravuje od 1. 1. 2007 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

V ustanovení § 42 odst. 1 věty první citovaného zákoníku je jasně stanoveno, že pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Místem výkonu práce se rozumí místo sjednané v pracovní smlouvě zaměstnance. Tato skutečnost vyplývá přímo z ustanovení § 34 odst. 1 citovaného zákoníku práce. Zde je přesně stanoveno, že pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písm. a) vykonávána, a c) den nástupu do práce. Jde o tzv. podstatné náležitosti pracovní smlouvy, bez kterých je tudíž pracovní smlouva neplatná.

Při organizování odborných kurzů zaměstnavatelem pro zaměstnance v dotazu uvedeným způsobem, tj. online doma u počítače, se u zaměstnanců nejedná o žádnou pracovní cestu, a tedy stravné v daném případě nenáleží. Stravné je totiž určené na zvýšené výdaje za stravování na pracovní cestě a když zaměstnanci pracují se souhlasem zaměstnavatele doma, žádné zvýšené výdaje jim nevznikají, a proto nemohou za takových okolností stravné dostávat. 

Všichni zaměstnanci, kteří rozhodují o poskytování cestovních náhrad, by si měli pečlivě prostudovat příslušná ustanovení shora citovaného zákoníku práce, aby nedocházelo k některým nezákonným rozhodnutím.

 

 

Poradenská služba DAUČ vám nabízí:

• Přístup k více než 30 000 otázkám a garantovaným odpovědím
• Plné znění souvisejících právních předpisů
• Možnost zadávat vlastní dotazy našim specialistům
• Vybrané odborné články na aktuální témata
• Elektronický newsletter

 

Chci předplatné DAUČ Expertní odpovědi