Směrnice DAC 7 umožní lepší daňovou kontrolu podnikání na digitálních platformách

Vydáno: 2 minuty čtení

Sněmovna dnes ve 3. čtení schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nyní zamíří do Senátu. Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem.

Novela nastavuje užší mezinárodní spolupráci a možnost provádět společné daňové kontroly za účasti daňových orgánů více členských států EU. Za cíl má modernizovat a zefektivnit mezinárodní spolupráci při správě daní především v kontextu posilování role sdílených platforem a digitalizace ekonomiky. V současnosti totiž orgány daňové správy členských států EU nemají dostatek informací k tomu, aby mohly správně vyměřit daň z příjmů dosažených obchodní činností prováděné prostřednictvím digitálních platforem, jako jsou Liftago, Airbnb, Uber, Bolt aj.

Směrnice DAC 7 směřuje konkrétně na čtyři oblasti digitálního podnikání:

  • poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části),
  • poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou),
  • osobní služba (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí),
  • prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata).

Firmám dále novela zavádí povinnost vždy do 31. ledna oznamovat vybrané informace za uplynulý kalendářní rok, například identifikaci prodejce (uživatele platforem) a jejich příjmy a výdaje, které mají v souvislosti s používáním dané platformy. Takto oznámené informace budou automaticky předány příslušným orgánům státu do dvou měsíců od konce oznamovaného období.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2022

Další aktuality