Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2023

Vydáno: 6 minut čtení

Dnem 1. 1. 2023 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. prosince 2022 č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 1. prosince 2022, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023, a to pod číslem 401/2022 Sb. Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku č. 511/2021 Sb., vyhlášku č. 47/2022 Sb., vyhlášku č. 116/2022 Sb. a vyhlášku č. 237/2022. výše citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 462/2021 Sb.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

Povinnost ke stanovení zmíněné úpravy jmenovanými ministerstvy vyplývá z ustanovení § 189 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 1 tohoto ustanovení je jednoznačně stanoveno, že v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku Ministerstvo práce a sociálních věcí a) mění sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stanovenou v § 157 odst. 4 písm. b) mění stravné stanovené v § 163 odst. 1 a § 176 odst. 1 písm. c) stanoví průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot. Obdobně je pak v odstavci 4 stanoveno, že v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu jmenovaná ministerstva upraví vyhláškou příslušné náhrady, jestliže se shora zmíněné ceny ode dne účinnosti zákoníku práce nebo poslední úpravy, obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. U změn základních sazeb zahraničního stravného platí stanovený procentuální pohyb ještě i pro kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy.

Sazby stravného pro kalendářní rok 2023 pro tuzemské pracovní cesty mění shora citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele v podnikatelské sféře) shora citovaného zákoníku práce v jeho § 163 odst. 1 ve svém ustanovení § 2 a pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele v rozpočtové nebo státní správě) téhož zákoníku práce v jeho § 176 odst. 1 ve svém § 3, a to v následujícím rozsahu.

Ve zmíněném § 2 je nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Ve zmíněném § 3 je pak také nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

a) 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel je v téže vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí stanovena v jejím § 1. Jde konkrétně o to, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.

To prakticky znamená, že nová právní úprava sazby základní náhrady pro příští kalendářní rok, tj. rok 2023, se mění v obou sazbách.

Z toho pak vyplývá, že u nákladních automobilů, autobusů a traktorů činí nejméně 10,40 Kč, tj. nejméně dvojnásobnou výši základní sazby platné pro osobní silniční motorová vozidla, jak je stanoveno v § 157 odst. 5 zákoníku práce. Samozřejmě že u zaměstnavatelů v rozpočtové nebo státní správě jsou tyto sazby základní náhrady závazné, a to na základě § 175 zákoníku práce.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce nově činí na základě § 4 nové shora citované vyhlášky:

a) 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 44,10 Kč u motorové nafty,

d) 6 Kč za1 kilowatthodinu elektřiny.

Současně byla rovněž uveřejněna ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva financí, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023, a to pod číslem 401/2022 Sb., která také nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Pokud se týká změn v základních sazbách zahraničního stravného, je třeba konstatovat, že základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2023 jsou stanoveny v příloze ke shora citované vyhlášce Ministerstva financí. Tato vyhláška také ruší vyhlášku č. 462/2021 Sb., platnou pro kalendářní rok 2022.

Pokud se týká základních sazeb zahraničního stravného pro kalendářní rok 2023, je nutno zdůraznit, že shora citovaná vyhláška přináší ve výši základních sazeb 25 změn, a v jednom případě též změnu měny.

Pokud se jedná o zmíněné změny, jde o následující konkrétní změny:

Arménie z 35 EUR na 40 EUR

Austrálie a Oceánie – ostrovní státy ze 60 USD na 65 USD

Bahamy z 55 USD na 60 USD

Brazílie z 55 USD na 60 USD

Dánsko z 55 EUR na 60 EUR

Egypt z 35 EUR na 45 EUR

Finsko z 50 EUR na 55 EUR

Guinea z 45 EUR na 50 EUR

Irák ze 40 EUR na 45 EUR

Izrael z 55 USD na 60 USD

Jordánsko z 45 EUR na 50 EUR

Karibik – ostrovní státy z 55 USD na 60 USD

Korejská republika z 50 EUR na 55 EUR

Kuba z 55 EUR na 60 EUR

Mali z 45 EUR na 50 EUR

Maroko z 40 EUR na 45 EUR

Moldavsko z 40 EUR na 45 EUR

Myanmar (Barma) z 50 USD na 55 USD

Nový Zéland z 60 USD na 65 USD

Paraguay z 45 USD na 50 USD

Polsko z 40 EUR na 45 EUR

Senegal z 50 EUR na 55 EUR

Švédsko z 55 EUR na 60 EUR

Tunisko z 45 EUR na 50 EUR

Uruguay z 50 USD na 55 USD

Velká Británie z 45 GBP angl. libra na 45 GBP britská libra

Závěrem doporučuji, aby si čtenáři všechny uvedené změny potvrdili citovanými vyhláškami.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA