Quick fixes účinné od 1. září 2020

Vydáno: 3 minuty čtení
Po dlouhých průtazích v legislativním procesu byla konečně schválena novela zákona o DPH, která implementuje důležité změny týkající se přeshraničního obchodování se zbožím, tzv. Quick Fixes. Novela je účinná od 1. září 2020 a níže pro připomenutí stručně shrnujeme oblasti změn.