Zveme vás na jarní vzdělávací akce!

Vydáno: 3 minuty čtení

Vyberte si z bohaté nabídky daňových webinářů, které pro vás připravujeme s předními experty na dané oblasti. 

Problematika daňových ztrát a jejich čerpání 

Webinář se zabývá daňovými ztrátami nejen z pohledu jejich právní úpravy, ale také z hlediska praktického uplatňování ztráty a související judikatury. Daňovou ztrátu lze uplatnit dopředu i zpětně, specifická úprava se týká uplatnění daňové ztráty po změně společníků či přeměně. Relevantní jsou také dopady daňové ztráty na prekluzi jednotlivých zdaňovacích období. Jaký vliv může mít daňová ztráta při daňové kontrole. A v neposlední řadě nelze pominout judikaturu, která výrazně ovlivnila výklad týkající se čerpání daně, zejména řetězení daňových ztrát

Termín: 18. 4. 2023

Lektoři: Mgr. Jakub Šotník, advokát, Associate Partner, Rödl & Partner a Ing. Martina Šotníková, daňová poradkyně, Associate Partner, Rödl & Partner.

Chci více informací >>

Daňové kontroly – jak se připravit a jak jimi projít

Seminář vám přinese praktické rady a tipy jak se připravit na daňovou kontrolu a jak jí co nejlépe zvládnout. Projdeme společně jednotlivé fáze kontroly od jejího zahájení po ukončení. Upozorníme na stěžejní „milníky“ a vysvětlíme Vám význam jednotlivých dokumentů, se kterými se v průběhu kontroly setkáte. Otevřeme i otázku důkazního břemene – tj. kdo a co je povinen prokazovat. V závěru se dotkneme sankcí, které souvisí s případným doměřením daně a dáme vám několik rad a tipů k jejich minimalizaci. Jako malý bonus nahlédneme i za ukončení celé kontroly a odpovíme vám na otázku „Co mám dělat, pokud nejsem spokojen s výsledkem kontroly?“

Termín: 16. 5. 2023

Lektoři: Jan Kotala a Zuzana Tregnerová

Chci více informací >>

Dividendy z pohledu právního, účetního a daňového

Plánujete výplatu podílu na zisku? Poradíme vám, jak neudělat chybu a předejít osobní odpovědnosti. Dosažení zisku a jeho následné vyplacení společníkům je cílem zřejmě každé kapitálové společnosti. Víte však, že v návaznosti na rozhodnutí valné hromady je třeba ještě před vlastní výplatou podílu na zisku provést řadu testů pro zjištění výše zisku, která může být rozdělena? A že jednatelé nebo představenstvo, jako statutární orgán společnosti nesou riziko odpovědnosti za škodu, pokud není zisk vyplacen dle právních předpisů? Poradíme vám, jaké konkrétní kroky v oblasti práva a účetnictví je třeba v souvislosti s vyplacením podílu na zisku provést a také, jaké podmínky musí být splněny pro to, aby mohly být vyplácené podíly na zisku osvobozeny od srážkové daně.

Termín: 21. 6. 2023

Lektoři: JUDr. Pavel Koukal, advokát, Associate PartnerRödl & Partner, Ing. Jaroslav Dubský, FCCA, auditor, Partner, Rödl & Partner a Ing. Miroslav Kocman, daňový poradce, Partner,  Rödl & Partner

Chci více informací >>