Vláda představila Ozdravný balíček

Vydáno: 4 minuty čtení

Vláda dne 11. května představila nový Ozdravný balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných financí a snížení schodku státního rozpočtu. V průběhu posledních týdnů bylo toto téma značně mediálně diskutováno, přičemž jsme se mohli setkat s různými variantami avizovaných změn. Podoba plánovaného Ozdravného balíčku byla již vládou zveřejněna, a právě s tímto návrhem bychom Vás rádi blíže seznámili. Samozřejmě nelze vyloučit i další změny návrhu v rámci legislativního procesu, Poslanecká sněmovna bude o návrhu jednat v průběhu léta, každopádně vláda předpokládá účinnost balíčku již od roku 2024, a proto je vhodné se na případné změny zavčas připravit.

Změny z hlediska daně z příjmů

Ozdravný balíček se dotkne zdanění jak fyzických, tak i právnických osob, a to nejen výše zdanění, ale také formou zrušení řady daňových výjimek.

Zdanění fyzických osob

U fyzických osob zůstává zachována sazba daně, dochází však ke snížení limitu pro zdanění vyšší sazbou daně ve výši 23 %. Tento limit se má snížit ze 48 násobku průměrné mzdy na 36 násobek. Pro představu uvádíme, že dle údajů pro rok 2023 by se jednalo o snížení limitu z 1,9 mil. Kč na 1,45 mil. Kč.

Dalším významným zásahem týkajícím se zejména zaměstnanců je zrušení osvobození zaměstnaneckých benefitů. Na straně zaměstnavatele však budou tyto zdanitelné benefity nově daňově uznatelným nákladem.

Velmi diskutovanou částí je také nová úprava stravenek, kdy by mělo dojít ke sjednocení daňového režimu stravenek a stravenkového paušálu. Osvobození stravenek tak bude limitováno stejně jako u stravenkového paušálu, a to ve výši 70 % horní hranice stravného (pro rok 2023 je tento limit 107,10 Kč).

Dochází rovněž ke zrušení školkovného, slevy na studenta a odečtu členských příspěvků odborové organizaci.

Dosavadní výjimky ze zdanění by měly být sjednoceny do obecného limitu ve výši 50 tis. Kč.  Do tohoto limitu přitom bude spadat i příspěvek na stavební spoření.

Zdanění právnických osob

Hlavní změnou u právnických osob je návrh na zvýšení sazby daně, a to z 19 na 21 %. Zdanění právnických osob se tak vrací na sazbu daně z roku 2008.

Ozdravný balíček se také vrací k limitaci daňové vstupní ceny u osobního vozidla, kdy lze jako daňový náklad uplatnit maximálně hodnotu ve výši 2 mil. Kč. Tento limit bude platit rovněž pro pořízení vozidla formou finančního leasingu.

Mimořádné odpisy budou nadále aplikovány u vozidel používajících jako palivo výlučně elektrickou energii.

Diskuzi se těší také nezdanění tichého vína spotřební daní. Tiché víno bude pravděpodobně nadále bez spotřební daně. Změnou zákona o daních z příjmů však již nebude možné tiché víno posoudit jako daňově uznatelný reklamní předmět.

Jak je uvedeno výše u fyzických osob, budou nově zaměstnanecké benefity daňově uznatelným nákladem.

Změny z hlediska DPH

Základní myšlenkou vládního návrhu novely zákona o DPH je redukce počtu sazeb DPH a přesunutí vybraných položek do základní sazby. Nově by proto měly platit pouze dvě sazby DPH, a to základní ve výši 21 % a snížená ve výši 12 %, a to i přestože původní návrh uvažoval s 14% sazbou.

Podle předloženého návrhu by se vybrané položky bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu měly přesunout ze snížené do základní sazby DPH. Mezi tyto položky patří například točené pivo a nápoje (s výjimkou pitné vody), kadeřnické a holičské služby, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, úklidové práce, palivové dřevo a opravy kol a obuvi. Změna zákona dále zasáhne prodej novin a řezaných květin, které budou taktéž zdaňovány základní sazbou daně.

Pozitivní dopad novely zákona o DPH lze však očekávat u ostatních položek, které byly doposud zdaňovány 15% sazbou daně. Primárně by mělo dojít ke snížení daňové zátěže u řady aktuálně citlivých zboží a služeb, jako jsou například potraviny (s výjimkou nápojů), vybrané léky či farmaceutické výrobky a dětské autosedačky. Úplnou novinkou bude nezdanění knih, na které bude aplikováno osvobození od daně s nárokem na odpočet.

Martina Šotníková – Daňový poradce – Associate Partner
Michael Pleva – Daňový poradce – Associate Partner
Rödl & Partner