Důvodová zpráva k zákonu č. 308/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Mgr.
Karolína
Peake
předseda vlády v zastoupení místopředsedkyně vlády
Ing.
Miroslav
Kalousek
ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu (dále jen „návrh zákona“), je standardním návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v jiných zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím návrhu zákona o povinném značení lihu (jedná se tedy o tzv. doprovodný zákon). V obecné rovině se proto ve vztahu k návrhu zákona odkazuje na obecnou část návrhu zákona o povinném značení lihu.
Změny v jiných zákonech, které návrh zákona obsahuje, lze shrnout zejména do dvou okruhů:
-
Přesun, resp. posílení stávajících kontrolních kompetencí České obchodní inspekce, a Státní zemědělské a potravinářské inspekce z právní úpravy povinného značení lihu do jednotlivých kompetenčních zákonů uvedených správních orgánů. Tento přesun, resp. posílení je vyvolán analogickým přesunem kontrolních kompetencí v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), který je proveden zákonem č. 407/2012 Sb., který nabude úč