Legislativní novinky k 31. 3. 2022

Vydáno: 7 minut čtení

Lze říci, že jaro v letošním roce opět nezačalo nejlépe. Přestože se zdálo, že se situace z uplynulých dvou let pomalu vrací tak nějak do svých kolejí a covid-19 začal být vcelku standardní součástí našich životů, začala válka na Ukrajině, která, ať chceme, nebo ne, nás zasáhla. Původně jsme chtěli náš úvodník zaměřit zcela jiným směrem, ale člověk míní a jeden pán mění. Náš příspěvek proto věnujeme shrnutí informací, které se dotýkají daňových dopadů v kontextu aktuálního konfliktu.

Legislativní novinky k 31. 3. 2022
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Úlevy v oblasti silniční daně
Dne 24. 3. 2022 bylo ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 zveřejněno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události. Tímto rozhodnutím ministr financí plošně promíjí platby záloh na silniční daň. Konkrétně se jedná o veškeré zálohy, které jsou splatné v průběhu roku 2022, tedy zálohy splatné k 19. 4., 15. 7., 17. 10. a 15. 12. Generální pardon se týká veškerých poplatníků silniční daně, kteří navíc nemusí činit žádné úkony vůči svým finančním úřadům vedoucí k prominutí úhrady záloh.
Upozorňujeme, že výše uvedeným rozhodnutím není plošně prominuta p